Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2020r. sygnatura WI-II.7840.1.231.2019.IDT podające do publicznej wiadomości informację, iż Wojewoda Pomorski wydał decyzję nr 1/2020/IDT udzielającą pozwolenia na budowę obejmującą przebudopwę istniejącego gazociągu przesyłowego DN300 relacji Juszkowo – Wiczlino w zakresie demontażu odgałęzienia DN80 i przywrócenia ciągłości przesyłu w sieci przesyłowej, w m. Karczemki, gm. Szemud – na terenie dz. nr 207/3.

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego