Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 11 lipca 2019r., sygnatura sprawy  WI.III.7820.17.2018.MKH-g  w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wojewoda Pomorski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w ramach postępowania administracyjnego, wszczęto na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku z dnia 21.12.2018r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 3: węzeł Szemud (bez węzła) – węzeł Gdynia Wielki Kack (z węzłem) – odcinek 1, przystąpiono do przeprowadzeni ponownej oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.