Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 16 lipca 2019r. sygnatura sprawy WI-III.7820.9.2019.MKH-b o informacji, iż na wniosek z dnia 11.04.2019r., uzupełniony w dniu 13.06.2019r. oraz w dniu 15.07.2019r. złożony przez Pana Łukasza Stepnowskiego reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, występującego na mocy upoważnienia udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk na odcinku Bożepole Wielkie – początek Obwodnicy Trójmiasta. Zadanie 2: węzeł Luzino (bez węzła) – węzeł Szemud (z węzłem)