Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzania zmian MPZP

Obwieszczenie

Uchwała nr IX 101 2019

Uchwała nr XI 134 2019