Wójt Gminy Szemud zawiadamia, że w dniu 24.06.2019r., na wniosek ,,ZP” Sp. z o. o., ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia sygnatura sprawy GO.6220.2.2019.3 zostało wszczęte posępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie instalacji do wytwarzania mas oraz wodnych sypersji asfaltowych” realizowanego na działce nr. ew 439/9 w Szemudzie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud