Obwieszczenie sygnatura sprawy GO.6220.11.2018.13 z dnia 16.09.2019r., Wójta Gminy Szemud zawiadamiające strony postępowania, że w dniu 16.09.2019r. na wniosek Sebastiana Bieszke, ul. Oliwska 95, 84-208 Kielno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została wydana decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża ,,Szemud III” realizowanego na terenie dz. nr 438/10 w miejscowości Szemud, gm. Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud