Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 14.11.2019e. znak GO.6220.8.2019.3 dot. wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej suplementów diety wraz z zapleczem biurowym. w miejscowości Koleczkowo dz. nr 319/2.

obwieszczeniu Wójta Gminy Szemud z dnia 14.11.2019e. znak GO.6220.8.2019.3 dot. wszczęciu postępowania dla inwestycji polegajacej na Budowie hali pordukcyjnej suplementów diety wraz z zapleczem biurowym. w miejscowości Koleczkowo dz. nr 319/2