Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 26.11.2019r. sygnatura GO.6220.2.2019.8 zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do wytwarzania mas oraz wodnych dyspersji asfaltowych” planowanego na terenie dz. nr 439/9 w miejscowości Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud