Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.01.2020r. sygnatura GO.6220.9.2019.4 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny dla osób starszych” planowanego na działce nr ew. : 7/24 w Koleczkowie, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud