Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 9.03.2020r. sygnatura nr GO.6220.7.2019.7 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż została wydana decyzja środowiskowa stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja i przeróbka piasku ze żwirem ze złoża ,,Głazica VIII”     planowanego na terenie działki nr 105/2 w miejscowości Głazica, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud