Wszczęcie postępowania znak GO.6220.1.2020.3 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie hali magazynowo-kompletacyjnej” planowanego na działce nr. 20/4 w Jeleńskiej Hucie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud