Wszczęcie postępowania znak GO.6220.2.2020.3 z dnia 06.03.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Skup, zbiórka i magazynowanie i akumulatorów ołowianych w miejscowości Bojano” planowanego na działce nr. 361/3 w Bojanie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud