Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 18.03.2020 r. znak GO.6220.9.2019.8 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.9.2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Punkt skupu złomu” planowanego na terenie dz. nr 249 w miejscowości Szemud, zebrany został cały materiał dowodowy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2019.8