Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w polegającego na: „Budowa dwóch odcinków drogi gminnej w Donimierzu (o długości 670 m i 360 m) planowanego na terenie działek nr ew.: 336, 335/1, 332/2, 514, 335/2, 332/1, 332/3, 333/4, 334/1, 321, 313, 337, 320/1, 320/2, 318, 326 w miejscowości Donimierz, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud