Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.06.2020 r. znak GO.6220.10.2019.12 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 05.06.2020 r. na wniosek Pana Franciszka Stenka, ul. Zblewska 89, 83-200 Starogard Gdański została wydania decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa stacji paliw” planowanego na terenie działki nr 531/3, 531/4, 12/14, 98/5 położonych w miejscowości Koleczkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.10.2019.12