Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 05.06.2020 r. znak GO.6220.1.2020.5 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, że w dniu 05.06.2020 r. na wniosek Armet Bis Sp. z o. o., ul. Morska 174, 81-222 Gdynia została wydania decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa hali magazynowo-kompletacyjnej” planowanego na terenie działki nr 20/4 położonej w miejscowości Jeleńska Huta, gmina Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.1.2020.5