Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 9.06.2020 r. znak GO.6220.5.2020.5 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.5.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Montaż tymczasowej. mobilnej wytwórni mas bitumicznych” planowanego na terenie dz. nr 35/9 w miejscowości Szemud zebrany został cały materiał dowodowy, z którym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Szemudzie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2020.5