Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16.06.2020 r. znak. GO.6220.4.2020.7 informujące, iż w prowadzonym postępowaniu znak GO.6220.4.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa dwóch odcinków drogi gminnej w Donimierzu (o długości 670 i 360 m)”, planowanego na terenie działek nr 336, 335/1, 332/2, 514, 335/2, 332/1, 332/3, 333/4, 334/1, 321, 313, 337, 320/1,, 320/2, 318, 326 w miejscowości Donimierz, gmina Szemud zebrany został cały materiał dowodowy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.4.2020.7