Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 23.06.2020 r. znak GO.6220.6.2020.3 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Szemud I” planowanego na terenie działki nr ew. 471 w miejscowości Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.6.2020.3