Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 22.06.2020 r. znak: GO.6220.8.2019.12 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa hali produkcyjnej suplementów diety wraz z zapleczem biurowym” planowanego na terenie działki nr 319/2 w miejscowości Koleczkowo, gmina Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.8.2019.12