Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.5.2020.7 z dnia 1 lipca 2020 r. zawiadamiające strony postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych” planowanego na terenie działki nr 35/9 w miejscowości Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.5.2020.7