Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 27 lipca 2020 r. znak GO.6220.6.2019.11 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonym toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Ośrodek rehabilitacyjny dla osób starszych” planowanego na terenie działki nr 7/24 w Koleczkowie, gmina Szemud, zebrany został cały materiał dowodowy, z którym strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu w dniach od 27.07.2020 e. do dnia 10.08.2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud