Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.33.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego z wniosku Pani Ilony Sirockiej, zam. przy ul. Pomorskiej 25, 84-217 Przetoczyno dla inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej na działkach nr 201/15, 201/26 obręb geodezyjny Przetoczyno, gmina Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.33.2020