Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 6 sierpień 2020 r. sygnatura GO.6220.8.2020.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym pawilonu stacji, wiaty paliwowej, zbiorników podziemnych, parkingów i placów manewrowych, wiaty śmietnikowej pylonu cenowego, witacza, elementów reklamowych i instalacji zewnętrznych’’ planowanego na terenie działki nr 494/6 w miejscowości Koleczkowo, gmina Szemud, przy węźle Koleczkowo na trasie S6.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.8.2020.2