OBWIESZCZENIE GN.6733.28.2020 z dnia 12.08.2020r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63PE na działkach nr 304/8, 304/11 obręb geodezyjny Warzno, gmina Szemud. Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

OBWIESZCZENIE nr GN.6733.28.2020