Obwieszczenie GN.6733.27.2020 z dnia 13.08.2020r. informujące, że po rozpatrzeniu wniosku: IZLAB.COM Sp. z o. o., ul. Stryjska 13, 81- 506 Gdynia zawiadamia się, że w dniu 13.08.2020r., wydana została decyzja nr GN.6733.27.2020 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 565, 392/52, 392/51 obręb geodezyjny Bojano, gm. Szemud

Obwieszczenie nr GN.6733.27.2020