Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 18 sierpień 2020 rok sygnatura GO.6220.9.2020.2 zawiadamiające, iż na wniosek Zakład Eksploatacji Kruszywa Naturalnego S.C. Nowak, ul. Kwidzińskiego 10, 84-217 Szemud zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Kamień I’’ planowanego na terenie działek nr 459/1, 460, 463, 464, 477/1, 477/8 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, powiat wejherowski.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.9.2020.2