Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 4 września 2020 roku znak GO.6220.7.2020.7 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środoiwkowych uwarunkowaniawach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wybudowanie hali produkcyjnej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym. Zakup wyposażenia do projektowanej hali, tj. pieca gazowego z instalacją grzewczą, suwnicy elektrycznej natorowej dwudźwigarowej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, instalacji sprężonego powietrza oraz systemu sygnalizacji pożaru. Utwardzenie układu komunikacyjnego przy użyciu kostki brukowej na działkach 391/10, 391/12, 391/14 od hali produkcyjnej obecnej do projektowanej hali oraz drogi ewakuacyjnej p. poż. Zaprojektowanie wspólnie z partnerem norweskich dwóch modeli łodzi turystycznych typu RIB. Zainstalowanie na nowej hali paneli fotowoltaicznych w celu redukcji emisji CO₂ oraz zakup usług doradczych tj. ekspertyzy, projekty, nadzory budowlane’’ planowanego na terenie działek nr ew. 391/1, 391/10, 390/7, 390/5, 390/2, 390/45, 391/10, 391/8, 391/14, 391/12 w miejscowości Bojanie, gm. Szemud zebrany został cały materiał dowodowy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.7.2020.7