Obwieszczenie GN.6733.48.2019.2020.SPR. z dnia 09.09.2020r. zawiadamiające że prostuje się decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: GN.6733.48.2020 z dnia 03.02.2020r., o które wnioskowała POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, reprezentowana przez Pana Piotra Miliszkiewicza- pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: AXIANS Networks Poland sp. z o w zakresie brzmienia stalowej wieży kratowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2019.2020.SPR