Obwieszczenie GN.6733.31.2020 z dnia 08.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 10/42 wraz z przyłączami do działek nr 10/36, 10/37, 10/38, 10/40, 10/41 obręb geodezyjny Kowalewo, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.31.2020