Obwieszczenie GN.6733.29.2020 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Ireny Makurat reprezentowana przez Pana Patryka Miotke – pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Patryk Miotke, ul. Łąkowa 3A, 84-242 Kębłowo zawiadamia się, że w dniu 07.09.2020r. została wydana decyzja kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy sieci gazowej ś/c dn63PE na działkach nr 304/8, 304/11 obręb geodezyjny Warzno, gm.Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.29.2020