Obwieszczenie GN.6733.28.2020 informujące, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowana przez Pana Krzysztofa Wójtowicz-pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Eco Technologie Sp. z o.o., ul. Cisowa 6, 83-010 Rotmanka zawiadamia się, że w dniu 07.09.2020r. została wydana decyzja kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowy sieci gazowej ś/c dn63PE na działkach nr 304/8, 304/11 obręb geodezyjny Warzno, gm.Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.28.2020