Obwieszczenie nr GN.6733.32.2020 informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 125, 39/22, 39/21, 39/16 wraz z przyłączami wodociągowymi, obręb geodezyjny Rębiska, gmina Szemud Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud