Obwieszczenie nr GN.6733.33.2020 z dnia 11.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 201/15, 201/26 obręb geodezyjny Przetoczyno, gmina Szemud – Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud