Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16 września 2020 rok sygnatura GO.6220.10.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„Budowa drogi Warzno – Karczemki wraz z sieciami’’

planowanego na terenie działek nr ew.:

Gmina Szemud, obszar wiejski, Obręb 0004 Dobrzewino: 384, 387/13, 423/33, 423/11, 265/12, 423/8, 268/1, 267, 423/9, 302/41, 265/19, 265/20, 301, 315, 317/20, 317/19, 423/29, 423/34, 268/4, 339, 130/2, 348/12, 342/6, 342/5, 340, 341, 379/1, 387/25, 374/2, 317/21, 379/8, 380, 374/1, 348/23, 348/22, 344, 387/9, 349, 348/21, 376/2;

Gmina Żukowo, obszar wiejski, Obręb 0019 Tuchom: 1/15, 1/37, 4/29, 4/81, 4/94, 4/8, 244/13, 12/18, 12/19, 4/43, 4/90, 12/17, 1/40, 4/55, 180/52, 2/3, 4/49, 4/50, 5, 2/4, 3, 77, 78/1;

Gmina Żukowo, obszar wiejski, Obręb 0004 Chwaszczyno: 903, 519/1.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.10.2020