Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 16 września 2020 rok sygnatura GO.6220.6.2020.6 zawiadamiające strony postępowania, iż w prowadzonej sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Szemud I’’, planowanego do realizacji na terenie dz. nr 471 w miejscowości Szemud, gmina Szemud, zebrany został cały materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą przed wydaniem decyzji zapoznać się ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie (m. in. postanowieniem organu opiniującego) oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13, Budynek A – pok. nr 12 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości od 16 września 2020 roku do 29 września 2020 roku.

Nadmienia się, iż z uwagi na wewnętrzną pracę Urzędu w celu zapoznania się z dokumentacją sprawy należy się umówić telefonicznie z osobą prowadzącą sprawę tj. Patryk Jankowski, nr tel. 58-676-44-50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.6.2020.6