Obwieszczenia w sprawie wydania dezyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym pawilonu stacji, wiaty paliwowej, zbiorników podziemnych, parkingów i placów manewrowych , wiaty śmietnikowej,pylonu cenowego,witacza,elementów reklamowych i instalacji zewnętrznych”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud