Obwieszczenie GN.6733.34.2020 z dnia 23.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4 kV na działkach nr 130/3-130/15 obręb Łebieńska Huta, gmina Szemud – Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy i można dokonać końcowego zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w niniejszej sprawie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud