Obwieszczenie GN.6733.36.2020 z dnia 23.09.2020r. informujące, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 268/3, 268/1, 267, 423/9, 423/10 obręb geodezyjny Dobrzewino, gmina Szemud – Urząd Gminy Szemud informuje, że w przedmiotowej sprawie został zebrany cały materiał dowodowy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud