Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.32.2020 z dnia 05.10.2020r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku p. Michała i p. Marcina Oss reprezentowanych przez p.Patryka Miotke wydana została decyzja nr GN.6733.32.2020 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działkach nr 125, 39/22, 39/21, 39/16 wraz z przyłączami wodociągowymi, obręb geodezyjny Rębiska, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.32.2020