Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.31.2020 z dnia dnia 01.10.2020r. zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku p. Adama Kędziora reprezentowanego przez p. Patryka Miotke wydana została decyzja nr GN.6733.31.2020 kończąca postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci wodociągowej na działce nr 10/42 wraz z przyłączami do działek nr 10/36, 10/37, 10/38, 10/40, 10/41 obręb geodezyjny Kowalewo, gm. Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.31.2020