Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.6220.6.2020.8 z dnia 6.10.2020 r. informujące wszystkie strony postępowania, iż została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Dalsza eksploatacja oraz przeróbka kruszywa ze złoża ,,Szemud I” planowanego do realizacji na terenie dz. nr 471 w miejscowości Szemud, gmina Szemud.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud