Obwieszczenie GN.6733.41.2020 z dnia 12.10.2020 r. informujące, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk reprezentowanej przez Wojciecha Damps pełnomocnik inwestora adres do korespondencji: Wojciech Damps INSTAL-TECH, ul. Junony 23/20, 80-299 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 392/52, 392/51 położonej w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud.

Obwieszczenie GN.6733.41.2020