Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dnia 15 października 2020 roku znak GO.6220.8.2020.6 zawiadamiające strony postępowania o zebranym materiale dowodowym i możliwością zapoznania się z materiałem przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn; „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym pawilonu stacji, wiaty paliwowej, zbiorników podziemnych, parkingów i placów manewrowych, wiaty śmietnikowej, pylonu cenowego, witacza, elementów reklamowych i instalacji zewnętrznych” nr 494/6 (przekształcona decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID na trzy odrębne działki tj. 494/18, 494/19, 494/20 w miejscowości Koleczkowo) .

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.8.2020.6