Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dn. 15.10.2020 znak GO.6220.7.2020.9 zawiadamiające wszystkie strony postępowania, iż w dn,. 15.10.20 na wniosek SPORTIS S.A., została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Wybudowanie hali produkcyjnej wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym. Zakup wyposażenia do projektowanej hali, tj. pieca gazowego z instalacją grzewczą, suwnicy elektrycznej natorowej dwudźwigarowej, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, instalacji sprężonego powietrza oraz systemu sygnalizacji pożaru. Utwardzenie układu komunikacyjnego przy użyciu kostki brukowej na działkach 391/10, 391/12, 391/14 od hali produkcyjnej obecnej do projektowanej hali oraz drogi ewakuacyjnej p. poż. Zaprojektowanie wspólnie z partnerem norweskich dwóch modeli łodzi turystycznych typu RIB. Zainstalowanie na nowej hali paneli fotowoltaicznych w celu redukcji emisji CO₂ oraz zakup usług doradczych tj. ekspertyzy, projekty, nadzory budowlane” planowanego na terenie działek nr 391/9, 391/7, 390/8, 390/7, 390/5, 390/2, 390/45, 391/10, 391/8, 391/14, 391/12 położonych w miejscowości Bojano, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.6220.7.2020.9