Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud z dn. 12.10.2020 r. zawiadamiające strony postępowania, iż na wniosek P4 Sp. z o. o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Leszka Śmieszalskiego, ul. Komandorska 25, 80-299 Gdańsk o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zgody na przedsięwzięcie pn. ,,Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4” planowanego na terenie działki nr 88 w miejscowości Bojano, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud