Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud znak GO.622013.2020.2 z dn. 23 października 2020 rok o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja piasku ze złoża ,,BĘDARGOWO” planowanego na terenie dz. nr 79 w miejscowości Będargowo, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GO.622013.2020.2