Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud

Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.40.2020 z dnia 5 listopada 2020 roku

OBWIESZCZENIE

Informacja o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Urząd Gminy w Szemudzie zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz.293 z późn.zm.) prosi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 152/12, 151, 146/13 obręb geodezyjny Bojano, gmina Szemud :
• Starostę Powiatowego w Wejherowie Wydział Geodezji, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo;
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadzór Wodny w Kartuzach,
ul. Kościuszki 12, 84-300 Kartuzy;