Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.451.2020 z dnia 17.11.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień

Urząd Gminy w Szemudzie zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) prosi o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce nr 323/15 w obrębie geodezyjnym Kamień, gmina Szemud
• Starostę Powiatowego w Wejherowie Wydział Geodezji, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
• Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Kartuzach,
ul. Kościuszki 12, 83-300 Kartuzy
• Dział Dokumentacji Energetycznej, Energa- Operator SA, Rejon Dystrybucji w Wejherowie, ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo
• Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.,ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud