Obwieszczenie Wójta Gminy Szemud [pobierz PDF]

OBWIESZCZENIE
informacja o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień

Urząd Gminy w Szemudzie zgodnie z art. 53 ust. 4 w związku z art. 64 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z późn. zm.) prosi o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na działce nr 94/2 w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud
• Starostę Powiatowego w Wejherowie Wydział Geodezji, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
• Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Gdyni,
ul. Kołłątaja 1, 84-217 Szemud
• Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Sp. z o. o.,ul. Szkolna 5, 84-217 Szemud
• Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdańsk
• Operator Gazociągów Przesyłowych, GAZ- SYSTEM S.A., Oddział w Gdańsku, ul. Wałowa 47, 80-858 Gdańsk